Økt alkoholomsetning

Publisert 06.03.2018 09:31, oppdatert 06.03.2018 09:31 - http://www.ssb.no/ - tips@stottmedia.no

Økt alkoholomsetning

Det er registrert en økning i omsatte alkoholliter for 4. kvartal 2017 på 3,1 prosent sammenlignet med 4. kvartal året før. Dette tilsvarer en økning på 2,4 prosent per innbygger.

Målt i ren alkohol er det registrert en økning i alle alkoholtyper for 4. kvartal 2017 sammenlignet med 4. kvartal 2016. Økningen er størst for rusbrus, med hele 10,8 prosent, viser nye tall fra statistikken Alkoholomsetning.

Økningen i omsatte alkoholliter for øl, vin og brennevin er på henholdsvis 4,3 prosent, 2,8 prosent og 0,4 prosent.

Nedgang for året som helhet

Etter en nedgang i første halvår økte omsatte alkoholliter per innbygger i både 3. og 4. kvartal sammenlignet med samme periode året før. Til tross for at omsetningen tok seg opp på slutten av året, ble det samlet sett en nedgang i omsatte alkoholliter per innbygger på 0,5 prosent for 2017.

Mens registrert omsetning av brennevin målt i ren alkohol per innbygger tilsvarer samme nivå som året før, har omsetningen av vin og øl begge hatt en nedgang på nær 1 prosent. Det er registrert en økning i rusbrus på 6,3 prosent for året som helhet.

Les også