http://www.ssb.no

Publisert 06.03.2018 08:59, oppdatert 06.03.2018 10:18 - FORFATTER: ANDERS FALNES-DALHEIM - tips@stottmedia.no

SSB: Rekordlav fruktbarhet

Det ble født 56 600 barn i 2017, 2 300 færre enn året før. Dette ga et samlet fruktbarhetstall på 1,62 barn per kvinne – det laveste som er målt i Norge noen gang.

I 2017 sank fruktbarheten for første gang på mange år i alle aldersgrupper.

– Trenden de siste årene har vært at fruktbarheten har gått ned blant kvinner i 20-årene og økt blant kvinner 30 år og over. Nå kan det se ut til at trenden med stadig flere fødsler blant de som er 30 år og over, er i ferd med å snu, påpeker Andersen.

Kvinner i alderen 30–34 år er fremdeles mest fruktbare, fulgt av kvinner i aldersgruppen 25–29 år.

Flere kvinner utsetter å få sitt første barn

Stadig flere kvinner utsetter å få sitt første barn. Gjennomsnittlig fødealder ved første barns fødsel var i fjor 29,3 – en økning på 0,3 år sammenlignet med 2016. Dersom vi går 30 år tilbake, var mors gjennomsnittsalder ved første fødsel om lag 25 år.

– En konsekvens av at mange kvinner utsetter sin første fødsel kan være at det blir vanskelig for dagens kvinner å få like mange barn som sine forgjengere, sier Andersen.

Gjennomsnittsalderen til de som ble fedre for første gang, var 31,7 år. Gjennomsnittlig fødealder for alle fødsler har også økt og var 30,9 år for kvinner og 33,8 år for menn i 2017.

Les også