Næringsminister Iselin Nybø

Publisert 28.09.2020 10:11, oppdatert 28.09.2020 10:14 - Kommunikasjon NTB - tips@stottmedia.no

480 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet

44 bedrifter fra hele landet får støtte til forskningsbasert innovasjon.

 

  

Regjeringen og Forskningsrådet styrker innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. I løpet av september skal det tildeles ca. 480 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i en rekke næringer. Tildelingen kommer i tillegg til 610 millioner kroner som ble tildelt i juni, og inngår som en del av regjeringens tiltakspakke for å støtte næringsrettet forskning i 2020.

- Et grønnere og mer konkurransedyktig næringsliv

– Forskning og innovasjon i næringslivet skal bidra til å utvikle et grønnere og mer konkurransedyktig næringsliv for fremtiden. Norsk næringsliv står fremdeles i en utfordrende situasjon med tanke på koronapandemien, og innovasjonsprosjekter er viktig for å skape et robust og fremtidsrettet næringsliv, sier næringsminister Iselin Nybø.

De 480 millionene fordeler seg slik: 

  • 73 millioner til 8 prosjekter i energisektoren
  • 126 millioner til 12 prosjekter i havnæringene
  • 27 millioner til 3 prosjekter i mat- og landbruksindustrien
  • 30 millioner til 4 prosjekter i petroleumsnæringen
  • 28 millioner til 3 prosjekter innen nanoteknologi 
  • 202 millioner til 16 prosjekter i ulike andre industri og tjenestenæringer

Plastfri sminke og sjødyr til medisinske formål

Mange av prosjektene tar i bruk teknologi på nye områder, og bidrar til å løse miljøutfordringer. En slik utfordring er mikroplast fra hverdagsprodukter som havner i havet. Selskapet Microbeads på Skedsmokorset lager små plastkuler som brukes i blant annet maling og kosmetikk. Microbeads får nå penger fra Forskningsrådet til å lage biologisk nedbrytbare kuler til kosmetiske produkter. Microbeads samarbeider med SINTEF. 

Et annet eksempel er Ocean Tunicell AS som skal høste nanocellulose fra sjødyret tunikater. Nanocellulosen har svært høy renhet og kan brukes til medisinske formål. I prosjektet skal produktet videreutvikles til å tas i bruk innen regenerativ medisin til å reparere og fremstille hud og organer. Prosjektet bidrar både til medisinsk teknologi gjennom utnyttelse av biobaserte norske råvarer og muliggjøres gjennom bruk av nanoteknologi.

Høy kvalitet på søknadene

Søknadene holder gjennomgående meget høy kvalitet. Hele 57 % av søknadene kommer fra nye søkere.

– Det har vært viktig for Forskningsrådet å sette midler raskt i arbeid for å holde FoU-aktiviteten oppe gjennom krisen. Vi har i hele 2020 opplevd stor tilsøking fra næringslivet og mange bedrifter ser at forskning og innovasjon er vesentlig for å komme styrket ut av krisen. Vi håper på påfyll av midler nå utover for å fortsette å kunne støtte de beste prosjektene. Det er store potensialer for grønn omstilling og nye næringsmuligheter i prosjektene og aldri har det vært viktigere å holde farten, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet. 

Forskningsrådet har i år blant annet innført løpende mottak av søknader fra næringslivet og raskere behandling, slik at prosjektene kan komme fort i gang. 

Disse bedriftene får støtte:

Bedrift  Prosjekttittel  Innstilt beløp  Fylke  Kommune 
ALCOA NORWAY ANS  BADELand – Recovery of valuable surplus bath components from Aluminium Electrolysis     16 000 000   Nordland  Vefsn 
ALGIPHARMA AS  Fermentation Scaleup for Manufacturing of Pharmaceutical Alginate Oligosaccharides     16 000 000   Viken  Bærum 
BENTELER AUTOMOTIVE RAUFOSS AS  Digitally-Controlled, Toolless and Flexible Forming       8 000 000   Innlandet  Vestre Toten 
BORREGAARD AS  XyloBond: Multi-functional binding additives from wood     15 910 000   Viken  Sarpsborg 
EBHR AS  Ebber – Evidence based selection made easy     11 122 000   Vestfold og Telemark  Horten 
HEMISPHERIAN AS  GLIX1 - A new drug to treat glioblastoma multiforme (GBM)     14 600 000   Oslo  Oslo 
HYDRO ALUMINIUM AS  Profitable and Sustainable Cell Technology for Hydro Aluminium smelters     15 950 000   Oslo  Oslo 
KONGSBERG MARITIME AS  Elementkalibrering av sonarer og ekkolodd for enklere produksjon og bedre ytelse       6 986 000   Viken  Kongsberg 
MAZEMAP AS  Smart Workspace past Covid-19     13 550 000   Trøndelag  Trondheim 
MICROBEADS AS  Spherodegrade: Providing biodegradable spherical monosized  polymer beads to the cosmetics market and beyond     11 760 000   Viken  Lillestrøm 
MINUENDO AS  Piezo-Controlled Variable ATTenuator (PiCoVATT)       8 100 000   Oslo  Oslo 
NORCONSULT AS  POSIred - Reduksjon av postoperative sårinfeksjoner gjennom utvikling av XR-verktøy     15 950 000   Viken  Bærum 
ORKLA ASA  Bærekraftige og funksjonelle produkter fra norske løvtreslag       2 363 000   Oslo  Oslo 
SEMCON NORGE AS  Harvesting value from Big data and Digitalization through a Human Systems-Engineering Innovation Framework     14 791 000   Viken  Kongsberg 
SERCA PHARMACEUTICALS AS  Development of a novel drug for treatment of myocardial ischemic reperfusion injury (IRI)     16 000 000   Viken  Bærum 
UBIQ AEROSPACE AS  Adverse weather mission planning for unmanned aerial vehicles (UAVs)     14 910 000   Trøndelag  Trondheim 
ECOPROT AS  MultiFuelLarve - frå organisk restavfall til verdfulle larveprodukt       8 800 000   Nordland  Meløy 
HARDANGER FJORDFRUKT SA  Teknologiske løsninger for optimal håndtering av frukt       4 600 000   Vestland  Ullensvang 
SPERMVITAL AS  Novel sperm immobilization technology for large scale production of bull semen doses     13 500 000   Innlandet  Hamar 
HYDROGEN SOURCE AS  Advances in Subsurface Hydrogen Generation chemistry and conformance control       6 650 000   Oslo  Oslo 
IWMAC AS  Data-drevet intelligent styring av bygninger – DASTBYGG     15 000 000   Trøndelag  Trondheim 
NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS  Mooring Optimization for Large Floating Wind Turbines       2 300 000   Agder  Kristiansand 
NEXANS NORWAY AS  Future Design of Subsea High Voltage AC Power Cables for Offshore Renewables       7 500 000   Oslo  Oslo 
STATNETT SF  Powerline rights-of-way decision support for sustainable corridors: a remote sensing approach     14 000 000   Oslo  Oslo 
STATNETT SF  Smart On-Line Health Assessment of Cable Terminations       6 100 000   Oslo  Oslo 
SUNLIT SEA AS  Maritim Solkraft     14 600 000   Trøndelag  Trondheim 
TUNABLE AS  Real-time DGA       7 000 000   Oslo  Oslo 
CERMAQ NORWAY AS  Fish Behaviour 4.0: Transforming fish behaviour into a robust Operational Welfare Indicator for existing and emerging salmon farming systems       6 000 000   Nordland  Steigen 
LINGALAKS AS  Appetittstyrt fôringskontroll i oppdrett av laks       5 995 000   Vestland  Kvam 
ORKLA FOODS NORGE AS  Optimal processing of macroalgae as a new sustainable food ingredient       6 000 000   Viken  Fredrikstad 
NORWAY KING CRAB HOLDING AS  Miljøvennlig transport av levende skalldyr       4 400 000   Troms og Finnmark  Sør-Varanger 
BRUNVOLL VOLDA AS  Brunvoll Contra Rotating Propeller on single shaft line for main propulsion       7 250 000   Møre og Romsdal  Volda 
DNV GL AS  Remote drone-based ship hull survey     15 979 000   Viken  Bærum 
IBIZA BOATS AS  TRANSFORMASJON til el-båt     14 300 000   Agder  Froland 
ISPAS AS  ISPAS OMNIA - Neste generasjons fasestyrt multirolle radar     15 000 000   Viken  Moss 
JOTUN A/S  Low energy ships by combining innovative air-lubrication solutions with environmentally friendly anti-fouling coating     15 000 000   Vestfold og Telemark  Sandefjord 
KONGSBERG MARITIME AS  Maritime 5G       9 000 000   Viken  Kongsberg 
KONGSBERG MARITIME CM AS  "Propulsion for the Green Future"     16 000 000   Møre og Romsdal  Ålesund 
POSICOM AS  LIACi - Lifecycle Inspection, Analysis and Condition information system     11 800 000   Møre og Romsdal  Averøy 
GE VINGMED ULTRASOUND AS  Frontend and transducer technology for next generation cardiovascular ultrasound probes       7 320 000   Vestfold og Telemark  Horten 
GREINDX AS  A Novel Liquid Biopsy System       9 500 000   Oslo  Oslo 
OCEAN TUNICELL AS  Norwegian Marine Biopolymers as Injectable Hydrogels for Tissue and Organ Repair – TUNIGUIDE     12 000 000   Vestland  Bergen 
APPLIED PETROLEUM TECHNOLOGY AS  AI Augmented Analysis in digital biostratigraphy – palynology       5 560 000   Oslo  Oslo 
ENODO AS  Structural integrity of PVDF pressure liners       6 190 000   Viken  Drammen 
KONGSBERG FERROTECH AS  Subsea Additive Manufacturing for Lifetime Extension     10 500 000   Viken  Kongsberg 
SCHLUMBERGER INFORMATION SOLUTIONS AS  Slug Field Model: The Next Generation Field Scale Slug Flow Simulator       7 575 000   Rogaland  Stavanger 

Bilder

Les også