Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Publisert 07.07.2020 11:19, oppdatert 07.07.2020 11:19 - NTB - tips@stottmedia.no

Billigere SFO for familier med lav inntekt

Fra 1. august innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier, samt gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging.

  

Regjeringen har satt av totalt 79 millioner kroner til ordningen.

I 2020 er det satt av 58 millioner kroner til innføring av redusert foreldrebetaling i SFO for 1.–2. trinn for familier med lav inntekt.

I tillegg til redusert foreldrebetaling for 1.–2. trinn bevilges det 21 millioner kroner til gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov.

– Vi vet at SFO er viktig både for forebygging og inkludering. Alle skal ha like muligheter, uavhengig av hvilken familie man vokser opp i, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Grunde Kreken Almeland (V).

Les også