Personvern

Ansvarleg redaktør: Simon Vie

Redaktør: Børje Fonn Skaar

Redaksjonen: 57 82 10 00 eller 450 850 75

Førdeby har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstadar som det lenkjast til.

Redaksjonen i Førdeby følgjer blant anna «Vær Varsom-plakaten», «Redaktørplakaten» og «Tekstreklameplakaten» som ei ramme.

Vær Varsom-plakaten:

1.Pressens samfunnsrolle

1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.